Podpisaliśmy Kartę Różnorodności

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa pod patronatem Komisji Europejskiej. Sygnatariusze karty to organizacje z sektora publicznego i prywatnego dążące do stworzenia włączającego (inkluzywnego) miejsca pracy oraz podejmujące działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności. Kartę, w imieniu prof. Zbigniewa Gacionga, rektora WUM, podpisała dr hab. Edyta Krzych-Fałta, pełnomocnik ds. społecznej odpowiedzialności uczelni.

O Karcie Różnorodności

Karta Różnorodności realizowana jest 26 krajach Unii Europejskiej. W skali Europy podpisało ją już 12 000 pracodawców, którzy zatrudniają ponad 16 milionów osób. W Polsce obecna jest od 2012 r.
 
Karta jest zobowiązaniem do stosowania idei poszanowania różnorodności ze względu m.in. na płeć, wiek, rasę, narodowość oraz do wprowadzenia polityki równego traktowania i strategicznego zarządzania różnorodnością. Jest też narzędziem edukacyjnym zawierającym szereg wskazówek dla pracodawców oraz platformą wymiany doświadczeń i współpracy pracodawców zainteresowanych budowaniem włączających organizacji. Treść karty

Inicjatorem i koordynatorem karty w Polsce jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Podpisanie karty przez WUM

12 grudnia w imieniu prof. Zbigniewa Gacionga, rektora WUM, kartę podpisała dr hab. Edyta Krzych-Fałta, pełnomocnik ds. społecznej odpowiedzialności uczelni.
 
Dr hab. Edyta Krzych-Fałta: – Budowanie włączającej organizacji to proces obejmujący wiele obszarów. Karta wskazuje te obszary oraz podpowiada, jakie działania podejmować. Podpisanie jej przez naszą uczelnię to wyraz naszej gotowość do coraz bardziej aktywnych i przemyślanego zarządzania różnorodnością na WUM i tworzenia równej społecznie organizacji. 

Sygnatariusze Karty

Karta Różnorodności jest dobrowolną inicjatywą, do której dołączają pracodawcy z sektora: biznesu, organizacji pozarządowych, administracji publicznej, samorządowej oraz świata akademickiego.

Kartę Różnorodności w Polsce podpisało już 330 podmiotów. Wśród nich są urzędy marszałkowskie, urzędy miasta, w tym Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, ambasady oraz uczelnie wyższe. Prócz WUM są to: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, Uniwersytet Łódzki oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.