Pierwsze w Polsce zastosowanie echokardiografii wewnątrzsercowej w zabiegu ablacji u dzieci

Specjaliści z Kliniki Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej UCK WUM jako pierwsi w Polsce zastosowali echokardiografię wewnątrzsercową (ICE) w zabiegach leczenia arytmii u dzieci. Od listopada 2023 r. metoda ta jest dostępna i wykorzystywana podczas zabiegów ablacji podłoża arytmii u pacjentów kliniki. Wprowadzenie jej do praktyki klinicznej było poprzedzone szkoleniami zespołu w kraju i zagranicą.

Pionierskie zastosowanie echokardiografii wewnątrzsercowej w zabiegu ablacji u dzieci

Echokardiografię wewnątrzsercową jako pierwsi w Polsce zastosowali dr Radosław Pietrzak i dr Tomasz Książczyk z Kliniki Kardiologii Wieku Dziecięcego i Pediatrii Ogólnej UCK WUM, którą kieruje prof. Bożena Werner. Specjaliści od 2016. r. nadzorują pracę zespołu elektrofizjologii dziecięcej kliniki. Zespół wykonuje ponad 100 zabiegów ablacji rocznie. 

Priorytetem zespołu jest bezpieczeństwo pacjentów, dlatego w klinice wdrażane są  rozwiązania mające na celu jego poprawę m.in. poprzez stosowanie narzędzi pozwalających maksymalnie ograniczyć lub wyeliminować używanie promieniowania rentgenowskiego podczas zabiegów. Jednym z takich sposobów jest właśnie echokardiografia wewnątrzsercowa.

– Echokardiografię wewnątrzsercową wykonuje się za pomocą niewielkiej sondy umieszczonej na cewniku wprowadzanym przez naczynia do jam serca – tłumaczy dr Radosław Pietrzak. – Pozwala ono na dokładne obrazowanie anatomii serca, monitorowanie przebiegu zabiegu, wczesne wykrywanie potencjalnych powikłań śródzabiegowych. Pozwala także ograniczyć lub nawet zupełnie wyeliminować używanie promieniowania rentgenowskiego podczas procedury. 

Jak podkreśla dr Książczyk ta metoda ma też szczególne znaczenie w zabiegach ablacji arytmii u dzieci po operacjach złożonych wad serca, gdzie często potrzebne mogą być nietypowe dostępy do jam serca. Zastosowanie ICE zdecydowanie zwiększa bezpieczeństwo takich procedur. 

Wsparcie eksperckie przy zabiegach

Ekspertyzą i radą na temat używania ICE w trakcie pierwszych zabiegów naszym specjalistom służyli: prof. Jakub Baran i dr Piotr Gardziejczyk z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii UCK WUM. A także dr Laszlo Korneyi z Węgierskiego Centrum Chorób Serca u Dzieci w Budapeszcie, europejski ekspert w zakresie elektrofizjologii dziecięcej. Na zaproszenie naszej uczelni dr Korneyi odwiedził Klinikę Kardiologii Dziecięcej i Pediatrii Ogólnej UCK WUM, wygłosił wykład i podzielił się swoim doświadczeniem w leczeniu zabiegowym arytmii komorowych u dzieci.