Pierwsze granty w konkursie WUM_PW INTEGRA przyznane

WUM_PW INTEGRA to konkurs na wspólne projekty badawcze Politechniki Warszawskiej i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w zakresie medycyny, inżynierii biomedycznej i biotechnologii, innowacyjnych technologii dla medycyny oraz diagnostyki medycznej lub zagadnień pokrewnych. W pierwszej edycji konkursu do dofinansowania zakwalifikowano osiem projektów.

Lista projektów zakwalifikowanych do dofinansowania

 • „Zastosowanie aerozolu w przeciwnowotworowej terapii genowej”
  kierownik projektu: prof. Tomasz Sosnowski, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, lider projektu: prof. Maciej Małecki, Zakład Farmacji Stosowanej WUM
 • „Tworzenie adaptacyjnych, trójwymiarowych modeli segmentów oskrzelowo-płucnych na podstawie badania tomograficznego i scyntygraficznego płuc: nowe perspektywy w diagnostyce nadciśnienia płucnego”
  kierownik projektu: prof. Tomasz Markiewicz, Wydział Elektryczny PW, lider projektu: dr hab. Olga Dzikowska-Diduch, Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej WUM
 • „Wpływ środków remineralizacyjnych na szkliwo zębów - badanie in vitro”
  kierownik projektu: dr hab. Anna Turska-Szybka, Zakład Stomatologii Dziecięcej WUM, lider projektu: prof. Małgorzata Lewandowska, Wydział Inżynierii Materiałowej PW
 • „Platforma do przesiewowej detekcji uwarunkowanych genetycznie zaburzeń syntezy hemoglobiny w próbce krwi wykorzystująca mikroskopię i tomografię fazową”
  kierownik projektu: Wojciech Krauze, Wydział Mechatroniki PW, lider projektu: dr Piotr Mrówka, Zakład Biofizyki, Fizjologii i Patofizjologii WUM
 • „Ocena termograficzna ran pooperacyjnych”
  kierownik projektu: dr Piotr Kalinowski, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby UCK WUM; lider projektu: dr inż. Paweł Wiśniewski, Wydział Inżynierii Materiałowej PW
 • „GliomAI: Sztuczna Inteligencja w Rozwoju Radiogenomicznego Zbioru Glejaków”
  kierownik projektu: dr Krzysztof Bartnik, II Zakład Radiologii Klinicznej WUM, lider projektu: prof. Przemysław Biecek, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW
 • „Opracowanie ogólnodostępnego narzędzie do automatycznej oceny morfometrycznej nerwów obwodowych w badaniach medycyny regeneracyjnej z wykorzystaniem nowoczesnych metod analizy obrazu”
  kierownik projektu: dr Wiktor Paskal, Zakład Metodologii Badań Naukowych WUM, lider projektu dr inż. Magdalena Jasionowska-Skop, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych PW
 • „Nowe materiały kompozytowe do potencjalnych zastosowań w leczeniu trudno gojących się ran”
  kierownik projektu: dr hab. Joanna Kolmas, Katedra i Zakład Chemii Farmaceutycznej i Biomateriałów WUM, lider projektu: dr inż. Roman Grygoruk, Wydział Mechaniczny Technologiczny PW

Pierwsza edycja konkursu trwała od 12 października do 13 listopada 2023 r. Złożono w niej 36 wniosków, które oceniła komisja konkursowa, powołana wspólnie przez WUM i PW.