Pierwsze allogeniczne przeszczepienia komórek krwiotwórczych u dzieci na WUM

Zabiegi u dwójki małych pacjentów przeprowadzili specjaliści z Katedry i Kliniki Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii UCK WUM kierowanej przez prof. Pawła Łagunę.

Transplantacje allogeniczne polegają na podaniu biorcy komórek od dawcy rodzinnego lub dawcy niespokrewnionego. Wymagają zatem żmudnego i trudnego procesu doboru genetycznego dawcy.

Unikalna procedura
Procedury przeszczepowe u dzieci należą do zabiegów unikalnych. Wykonuje się ich w Polsce około 200 rocznie. Wskazania do transplantacji u dzieci obejmują choroby onkologiczne, ciężkie niedobory odporności, zespoły niewydolności szpiku oraz schorzenia metaboliczne.

Natomiast przeszczepienia autologiczne (w odróżnieniu od allogenicznych) polegają na zastosowaniu wysokodawkowanej chemioterapii, a następnie przetoczeniu biorcy jego własnych komórek macierzystych uzyskanych wcześniej podczas zabiegu aferezy.

Ważna współpraca
Przeszczepienia nie mogłyby się odbyć gdyby nie współpraca z Kliniką Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych UCK WUM (kierownik: prof. Grzegorz Basak), Pracownią Immunogenetyki  (kierownik: dr Marcelina Grabowska) oraz Bankiem Komórek Krwiotwórczych (kierownik: dr Elżbieta Urbanowska) CSK UCK WUM.

Zespół transplantacyjny
Pierwsze allogeniczne przeszczepienia w Katedrze i Klinice Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii UCK WUM wykonał zespół transplantacyjny w składzie:
- personel lekarski: prof. Iwona Malinowska, dr Michał Romiszewki, lek. Paweł Józefczuk, lek. Joanna Olszewska
- personel pielęgniarski: mgr Joanna Ryba (Pielęgniarka Oddziałowa i Koordynator Transplantacji), piel. Beata Braniewicz, mgr Karolina Ciosk, piel. Iwona Dziadosz, mgr Anna Górzkowska, mgr Milena Konarzewska, mgr Ewa Łukawska-Karp, lic. Irena Osińska, lic. Renata Rozpędek.

W dotychczasowym dorobku zespołu transplantologicznego, kierowanego przez prof. Iwonę Malinowską, znajduje się 38 autologicznych transplantacji komórek macierzystych. Profesor jako transplantolog kształciła się w Bristolu w Wielkiej Brytanii, jak również zdobywała doświadczenie w najważniejszych Ośrodkach Przeszczepowych w Polsce.

Nadzieja dla pacjentów
Klinika, w której wykonano zabiegi, jest czołowym i największym ośrodkiem leczenia białaczek u dzieci w kraju. Wdrożone ostatnio procedury zapewnią kompleksową opiekę małym pacjentom.