I Forum Akademickie WUM

Prorektor ds. Studentów i Kształcenia zaprasza na pierwsze wydarzenie z cyklu „Forum Akademickie WUM”, które odbędzie się 3 kwietnia 2019, w godzinach 9.30-12.00 w Sali 23 im prof. A Dobrzańskiego w Centrum Biblioteczno-Informacyjnym WUM.

Celem „Forum Akademickiego WUM” jest podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie edukacji medycznej oraz stworzenie miejsca wymiany doświadczeń, opinii i pomysłów kadry naukowo-dydaktycznej naszej Uczelni. Każde wydarzenie w cyklu „Forum” - prowadzone przez doświadczonych dydaktyków - zostanie poświęcone bieżącym wyzwaniom kształcenia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Podczas pierwszego spotkania prof. dr hab. Zbigniew Gaciong przybliży Państwu procedury tworzenia, zatwierdzania oraz ewaluacji pytań testowych wykorzystywanych podczas egzaminów w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, dr hab. Joanna Gotlib wyjaśni, na czym polega „tutoring”, a pracownicy Biura Jakości i Innowacyjności Kształcenia opowiedzą o możliwościach elektronicznej formy egzaminowania studentów.

Szczegółowych informacji na temat spotkania udziela Biuro Jakości i Innowacyjności Kształcenia (tel. 22 57 20 586,102; e-mail: biurojakosci@wum.edu.pl, strona internetowa: forumakademickie.wum.edu.pl).