Udział w projekcie "AKADEMIA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH" - ostatni etap realizacji

Studenci dwóch ostatnich lat studiów na kierunkach: lekarskim, lekarsko-dentystycznym, pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, dietetyka, zdrowie publiczne, ratownictwo medyczne - zapraszamy do udziale w projekcie "Akademia Kompetencji Społecznych".

Projekt realizowany będzie przez 3 lata, począwszy od października 2017 do czerwca 2019.

Pełne informacje, regulamin oraz zasady rekrutacji znajdują się na stronie Projektu:

http://komunikacja.wum.edu.pl/

Warsztaty

•             Komunikacja werbalna i niewerbalna

•             Profilaktyka wypalenia zawodowego

•             Stres w pracy pracowników medycznych

•             Rozmowy o życiu i śmierci. Trudne tematy dla lekarza i pacjenta

•             Jak konstruktywnie radzić sobie z konfliktem?

•             Zarządzanie czasem

•             Budowanie zespołu i praca zespołowa

Zajęcia wspólne z pracodawcami

•             Specyfika rynku pracy w zawodach medycznych. Aktywne wchodzenie na rynek pracy

•             Praca w zespole wielodyscyplinarnym  radzenie sobie z trudnymi sytuacjami

•             Praca z pacjentem prywatnej opieki medycznej –wyzwania i ograniczenia

•             Budowanie relacji z pacjentem w publicznej opiece zdrowotnej

Wizyty studyjne

•             Możliwość poznania sposobu funkcjonowania prywatnych i publicznych (nie akademickich)

placówek medycznych