Zaproszenie do rejestracji w bazie partnerów funduszy EOG i funduszy norweskich

Na stronie Norweskiej Rady Badań (Research Council of Norway, RCN) dostępna jest wyszukiwarka dla naukowców z krajów-beneficjentów wspieranych w ramach III edycji Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. funduszy EOG i funduszy norweskich).

Wyszukiwarka ma pomóc w nawiązywaniu współpracy pomiędzy potencjalnymi partnerami w projektach badawczych. Zachęcamy naukowców, przedstawicieli administracji jednostek badawczych, innych instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców do zarejestrowania się na stronie RCN:

https://www.forskningsradet.no/no/Artikkel/Partner_Search_Database_for_EEA_and_Norway_Grants/1254034516104?lang=no

Norweska Rada Badań jest partnerem reprezentującym darczyńców w III edycji Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego EOG. NCN pełniący rolę operatora obszaru „Badania” przygotowuje we współpracy z RCN dokument programowy, tzw. Concept Note.

Przewidywany termin ogłoszenia pierwszych konkursów to I kwartał 2019 r.

Kontakt: