Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

NAWA otwiera nabór do programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe

NAWA otworzyła nabór wniosków do kolejnego programu skierowanego do instytucji dydaktycznych, badawczych i naukowych - Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe. W ramach projektu jednostki będą mogły pozyskać finansowanie na inicjatywy międzynarodowej współpracy instytucjonalnej w obszarze badań naukowych, działalności wdrożeniowej lub kształcenia.

https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/384-nawa-otwiera-nabor-do-programu-miedzynarodowe-partnerstwa-akademickie

Termin naboru: 14.05.2018-13.07.2018

Dostępna w naborze alokacja środków wynosi 50 000 000,00 zł.

Kwota finansowania przeznaczona na realizację pojedynczego Projektu wynosi maksymalnie 2 000 000,00 zł

Partnerem w projekcie muszą być co najmniej 3 uczelnie lub jednostki naukowe znajdujące się oraz zarejestrowane za granicą, które nie są finansowane z polskich środków budżetowych oraz które podpisały list intencyjny z Wnioskodawcą.

Partnerem wspierającym może być uczelnia, jednostka naukowa, instytucja z otoczenia społecznego uczelni, tj. organizacja pozarządowa, jednostka administracji publicznej lub instytucja z sektora prywatnego.

W projekcie uprawnione są działania podejmowane w ramach międzynarodowej współpracy instytucjonalnej w obszarze badań naukowych, działalności wdrożeniowej lub kształcenia i mogą obejmować m.in. następujące zagadnienia:

 • opracowanie publikacji o zasięgu międzynarodowym;
 • opracowanie i złożenie wniosków grantowych;
 • organizacja międzynarodowych konferencji, seminariów;
 • opracowanie nowoczesnych materiałów dydaktycznych, które znajdą zastosowanie w instytucjach biorących udział w projekcie;
 • rozwój lub przygotowanie nowych narzędzi i metod kształcenia;
 • udział w stażach;
 • wymiana studentów oraz pracowników;
 • wsparcie procesów recenzyjnych w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich;
 • prowadzenie badań naukowych we współpracy z przedsiębiorcami pod warunkiem nieprzekazywania środków do przedsiębiorstw;
 • rozwój zarządzania jakością, w tym wewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia, badań, administracji;
 • prowadzenie prac badawczo – rozwojowych w wymiarze międzynarodowym;
 • przygotowanie strategii upowszechniania efektów badań prowadzonych przez pracowników uczelni;
 • nawiązywanie współpracy z zagranicznymi przedsiębiorcami mające na celu dostosowanie oferty edukacyjnej uczelni do potrzeb rynkowych.

Okres realizacji pojedynczego Projektu będzie obejmować okres od 6 do 24 miesięcy.

Realizacja Projektu będzie zawierać się w przedziale czasowym od 1 grudnia 2018 roku do 30 listopada 2020 roku.

Instytucja może złożyć w ramach naboru tylko 1 wniosek.

W programie wymagana jest realizacja projektów partnerskich (z co najmniej 3 zagranicznymi Partnerami i dodatkowo możliwością posiadania Partnera/Partnerów wspierającego/ych).

Kontakt:

 • Adam Rowicki, tel. +48 22 57 20 720; e-mail: rowicki@wum.edu.pl (link sends e-mail)
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube