III Konferencja „Przestępczość farmaceutyczna i nielegalny obrót produktami leczniczymi, suplementami diety i kosmetykami”

Szkoła Policji w Pile, Biuro Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji, Stowarzyszenie „STOP Nielegalnym Farmaceutykom” oraz Wydział Farmaceutyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zapraszają do udziału w III Konferencji „Przestępczość farmaceutyczna i nielegalny obrót produktami leczniczymi, suplementami diety i kosmetykami”, która odbędzie się w dniach 8-9 maja w Szkole Policji w Pile.

Celem konferencji jest wzbogacenie wiedzy oraz wymiana doświadczeń w zakresie m. in. nielegalnego obrotu produktami leczniczymi, metod wykrywania sfałszowanych leków suplementów diety i kosmetyków (zawierających niedeklarowane aktywne substancje farmaceutyczne) oraz związanej z tym przestępczości internetowej. Przedstawione zostaną aktualne tendencje i zagrożenia dla zdrowia publicznego, jak również możliwości merytorycznej współpracy ekspertów reprezentujących różne dziedziny nauk medycznych i farmaceutycznych z przedstawicielami organów ścigania oraz roli farmaceuty jako eksperta i biegłego w zakresie identyfikowania zagrożeń dla zdrowia i życia pacjentów/konsumentów.

W konferencji udział wezmą przedstawiciele m. in.  Komendy Głównej Policji, jednostek terenowych i szkół Policji, Prokuratury, Straży Granicznej, Służby Celnej, Ministerstwa Finansów, Inspekcji Farmaceutycznej, Polskiej Agencji Antydopingowej i Wydziału Farmaceutycznego WUM.