Rusza nabór do koła Centrum Symulacji Medycznych WUM

 

REKRUTACJA

realizowana w ramach projektu

„Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”

Szanowni studenci V i VI roku Wydziałów Lekarskich,

Z przyjemnością informujemy, że ruszamy z naborem do koła Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Planujemy rekrutację dwuetapową - pierwszym etapem będzie test, który zostanie udostępniony w dniach 17-18 lutego br. przez platformę Moodle. Każdy z Was będzie mógł go wypełnić, po zalogowaniu przez portal SSL-VPN. Osoby, które sobie najlepiej poradzą z rozwiązaniem testu, zostaną zaproszone do kolejnego etapu. W razie dużej liczby zainteresowanych zastrzegamy sobie również prawo do organizacji trzeciego etapu kwalifikacji, o którym poinformujemy po teście. 

Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich zainteresowanych!

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail: csm@wum.edu.pl

 

 Regulamin rekrutacji do koła naukowego

Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

1.       Organizatorem rekrutacji jest Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

2.       Do rekrutacji koła naukowego CSM mogą przystąpić studenci V i VI roku wydziałów lekarskich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

3.       Przewodniczącym komisji rekrutacyjnej będzie kierownik projektu pn. „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego” - Marcin Kaczor.

4.       Rekrutacja będzie dwuetapowa, z czego pierwszy etap w formie testu na platformie Moodle odbędzie się w dniach 17-18 lutego 2018 r., a drugi w formie praktycznej w dniach 22-23 lutego 2018 r. W razie dużej liczby chętnych, organizator zastrzega sobie możliwość organizacji trzeciego etapu rekrutacji w dniach 26-27 lutego 2018 r. w formie symulacji medycznej.

5.       O przejściu danej osoby do następnego etapu rekrutacji organizator poinformuje niezwłocznie, gdy tylko będą znane wyniki.

6.       Spośród osób, które dostaną się do Koła Naukowego Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego zostaną wyłonieni kandydaci do udziału w ogólnopolskich zawodach z zakresu symulacji medycznych.