Neuron Cofund – planowane ogłoszenie III konkursu

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje o planowanym ogłoszeniu wspólnego konkursu na projekty badawcze w ramach inicjatywy Neuron Cofund. Zakres konkursu będzie dotyczył neurologii, a tematyka zgłaszanych projektów powinna wpisywać się w następujące obszary badawcze:

  • Fundamental research on the pathogenesis, aetiology and resilience mechanisms of mental disorders. This may include the development of innovative or shared resources and technologies. The relevance of the research to disease must be clearly indicated
  • Clinical research to develop novel strategies for prevention, (early) diagnosis, patient stratification, therapy, and/or rehabilitation procedures for mental disorders. 

O dofinansowanie z Centrum będą mogły ubiegać się przedsiębiorstwa i jednostki naukowe zarejestrowane w Polsce.

Planowany termin ogłoszenia konkursu – 8 stycznia 2018 r.

Planowany Termin zakończenia naboru – 8 marca 2018 r.

Więcej informacji dostępnych jest w ogłoszeniu na stronie Programu: http://www.neuron-eranet.org/en/776.php

 

Bliższe informacje na temat procedury aplikacyjnej oraz terminów będą zamieszczane na stronie NCBR po ogłoszeniu konkursu.

Kontakt: