Młodzi Naukowcy 2017

Ogłoszenie konkursu nr 2/P/2017 „Młodzi Naukowcy 2017” na wykonanie i finansowanie projektów badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach programu pn. „Przyszłościowe technologie dla obronności – konkurs młodych naukowców”.

Komitet Sterujący do spraw badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z dniem 14.12.2017 r. ogłasza Konkurs nr 2/P/2017 „Młodzi Naukowcy 2017” na wykonanie i finansowanie projektów badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ramach programu pn. „Przyszłościowe technologie dla obronności – konkurs młodych naukowców”.

Składanie wniosków, wyłącznie za pośrednictwem systemu elektronicznego, możliwe będzie w dniach od 14.12.2017 r., od godz. 8.15 do 06.02.2018 r., do godz. 16.15 pod adresem https://osf.opi.org.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące Konkursu Nr 2/P/2017 „Młodzi Naukowcy 2017” oraz dokumentacja konkursowa – zgodnie z którą należy przygotować wniosek – dostępne są na stronie internetowej www.ncbr.gov.pl/dobr

Kontakt: