Lider Nauk Farmaceutycznych - V edycja

Do 2 lutego 2018 r. uczelnie medyczne z Polski mogą zgłaszać prace doktorskie w ramach konkursu Lider Nauk Farmaceutycznych. Zgłaszane prace doktorskie muszą mieć charakter aplikacyjny oraz musiały zostać obronione w latach 2016-2017. Pula nagród finansowych wynosi 30 000 zł.

Zgodnie z regulaminem konkursu autorzy najlepszych prac otrzymają następujące nagrody: 

  • I miejsce i Tytuł Lidera Nauk Farmaceutycznych - dla autora pracy doktorskiej, która uzyskała pierwsze miejsce w Konkursie. Nagrodą jest Grant - staż naukowy w Firmie Gedeon Richter Polska Sp. z o.o. oraz nagroda finansowa dla Laureata w wysokości 15 000 zł
  • II miejsce w Konkursie o Tytuł Lidera Nauk Farmaceutycznych - dla autora pracy doktorskiej, która uzyskała drugie miejsce w Konkursie. Nagrodą jest nagroda finansowa dla Laureata w wysokości 10 000 zł.
  • III miejsce w Konkursie o Tytuł Lidera Nauk Farmaceutycznych – dla autora pracy doktorskiej, która uzyskała trzecie miejsce w Konkursie. Nagrodą jest nagroda finansowa dla Laureata w wysokości 5 000 zł.
  • Medale "Scientia Nobilitat" : złoty, srebrny, brązowy dla Wydziałów Farmaceutycznych, które zgłosiły nagrodzone prace doktorskie.

Szczegółowe informacje o konkursie Lider Nauk Farmaceutycznych można znaleźć na stronie internetowej http://www.lidernaukfarmaceutycznych.pl/o-konkursie/lider-nauk-farmaceutycznych/

Kontakt: