Współpraca Polska-Niemcy – informacja o planowanym 3 konkursie

Informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisało z Federalnym Ministerstwem Edukacji i Badań Naukowych (BMBF) Wspólną deklarację intencji. Celem porozumienia jest wzmocnienie współpracy pomiędzy oboma ministerstwami poprzez program współpracy bilateralnej w obszarze wsparcia transferu technologii do MŚP i start-upów.

Na podstawie porozumienia Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wraz BMBF i DLR po stronie niemieckiej przystąpiły do uzgodnień warunków trzeciego konkursu na wspólne projekty badawczo-rozwojowe.

Ogłoszenie konkursu planowane jest na styczeń 2018 r. Zakres tematyczny to „Healthcare Industry/Medical Technology”.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową zostaną zamieszczone na stronie internetowej NCBR w dniu ogłoszenia konkursu.