NOWE TRENDY W DIETETYCE - II EDYCJA

Głównym celem konkursu jest umożliwienie rozwoju młodym specjalistom oraz zdobycie cennego zawodowego doświadczenia w dziedzinie dietetyki i nauk o żywności. Pula nagród w konkursie wynosi 2 000 zł.

Nabór zgłoszeń trwa do 10 stycznia 2018 r.

Uczestnikiem konkursu mogą być:

  • absolwenci studiów I stopnia na kierunku: dietetyka, technologia żywności, biotechnologia, fizjoterapia, wychowanie fizyczne i innych pokrewnych kierunków,
  • studenci i absolwenci studiów II stopnia na kierunkach podanych wyżej,
  • absolwenci Akademii Dietetyka po zdanym egzaminie.

Zadaniem konkursowym jest napisanie oryginalnego artykułu popularnonaukowego z zakresu dietetyki lub nauk o żywieniu na temat dowolnie wybrany przez autora, ale dotyczący nowości ze świata dietetyki.

Prace konkursowe powinny posiadać następujące cechy:

  • napisana w języku polskim,
  • objętości – 4500 – 6000 znaków (bez spacji),
  • zgodna z zasadami tworzenia pracy poglądowej,
  • posiadająca piśmiennictwo.

W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:

  • I miejsce (1 laureat) – nagrodą jest płatny staż o wartości 1 000 zł organizowany przez Akademię Dietetyki.
  • Wyróżnienie (2 laureatów) – nagrodą jest płatny staż o wartości 500 zł organizowany przez Akademię Dietetyki.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej organizatora: http://www.akademiadietetyki.pl/konkurs-nowe-trendy-w-dietetyce-ii-edycja/.