Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Komunikacja w medycynie”

W dniach 27-28 października 2017 r. na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym odbędzie się druga konferencja z cyklu „Komunikacja w medycynie”.

Tegoroczne, dwudniowe spotkanie złożone będzie z trzech części:

1) naukowo-badawczej – skupiającej naukowców podejmujących w swoich pracach problemy z zakresu komunikacji (medycznej, społecznej, językowej), szczególnie te dotyczące porozumiewania się z pacjentem;

2) dydaktycznej – obejmującej wystąpienia doświadczonych dydaktyków, wprowadzających na polskich uczelniach medycznych nowoczesne standardy kształcenia kompetencji komunikacyjnych;

3) warsztatowo-szkoleniowej – skierowanej głównie do studentów, młodych pracowników opieki medycznej oraz wszystkich zainteresowanych osób, na co dzień pracujących z pacjentami i ich rodzinami.

W programie m.in.:

  • wykłady zaproszonych gości, m.in. prof. Elizabeth Rider (Uniwersytet Harvarda),
  • obrady w sesjach tematycznych, dotyczących medycznych i humanistycznych aspektów rozmowy z pacjentem, perspektyw rozwoju medycyny narracyjnej w Polsce, a także metod nauczania komunikacji na polskich i zagranicznych uczelniach medycznych
  • sesja studencka (w sobotę 28.10.2017)
  • sesja plakatowa dla studentów i młodych badaczy komunikacji
  • warsztaty Zbigniewa Kowalskiego o trudnych sytuacji w rozmowie z pacjentem i Edyty Palki o przekazywaniu niepomyślnych wiadomości w medycynie

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do przesyłania zgłoszeń. Abstrakty wystąpień i plakatów nie dłuższe niż 300 słów prosimy przysyłać do 15 września 2017 r. na adres: komunikacjamedyczna@gmail.com.

Opłata konferencyjna wynosi 100 zł i obejmuje: materiały konferencyjne, udział w sesjach oraz w wybranym warsztacie, przerwy kawowe, dwa obiady.

Organizatorzy: Zespół Języka Medycznego Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN, Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej, Zakład Bioetyki i Humanistycznych Podstaw Medycyny WUM, Europejskie Stowarzyszenie Studentów Medycyny EMSA Warszawa

Szczegółowe informacje o konferencji na stronie: www.komunikacjawmedycynie.wum.edu.pl

[ kontakty ] [ redakcja serwisu ]
feedback
feedback
feedback
feedback