Wynik II nieograniczonego przetargu na wynajem powierzchni lub sprzedaż nieruchomości przy ul. Marszałkowskiej 24/26

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

informuje, że w wyniku II nieograniczonego pisemnego przetargu na wynajem powierzchni lub sprzedaż nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 24/26, (budynki dawnego Szpitala Dziecięcego o łącznej powierzchni użytkowej 6 359,76 m2):

 1) nie wpłynęła żadna oferta na wynajem nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 24/26,

 2) wpłynęła jedna oferta na zakup nieruchomości położonej w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 24/26, złożona przez

                       Central Fund of Immovables Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi, Pl. Zwycięstwa 2,

która nie spełniła warunków zawartych w regulaminie przetargu na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, w związku z tym przetarg zamknięto bez wyboru oferenta.