Wspólne Przedsięwzięcie ECSEL - Otwarcie naboru wniosków w konkursie 2017

Dnia 22 lutego 2017 r. ogłoszono nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL. Konkurs skupia się na finansowaniu badań obejmujących zagadnienia z zakresu micro / nanoelectronics, smart integrated systems and embedded / cyber-physical systems.

 Tematy konkursu obejmują:

  1. H2020-ECSEL-2017-1-IA-two-stage - Innovation Actions (IA)
  2. H2020-ECSEL-2017-2-RIA-two-stage - Research and Innovation Actions (RIA)

Terminy składania wniosków upływają:
11 maja 2017 roku, 17:00 CEST (I etap - wnioski wstępne)
21 września 2017 roku 17:00 CEST (II etap - wnioski pełne)

Nabór wniosków międzynarodowych odbywa się poprzez Research & Innovation Participant Portal:

H2020-ECSEL-2017-1-IA-two-stage 
H2020-ECSEL-2017-2-RIA-two-stage

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1 500 000 euro.

Szczegółowe informacje dla polskich wnioskodawców na temat zasad dofinansowania (m.in. przedmiotu i poziomu dofinansowania) dostępne są pod adresem:  http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/jtiju/ecsel-ju/aktualnosci/art,5056,wspolne-przedsiewziecie-ecsel-otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie-2017.html