Konkurs 3.2 POWER Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich

28 grudnia 2016 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs nr POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/16 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Działania 3.2 Studia doktoranckie PO WER na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich dotyczące zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich.

Wnioski w ramach konkursu będą przyjmowane w terminie: od 1 lutego 2017 r. do 31 marca 2017 r.

Planowana alokacja na konkurs: 155 000 000 PLN.

Wnioskodawca musi mieć co najmniej kategorię A, przyznaną w wyniku kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej

Link do dokumentacji konkursowej: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/power/konkursy---aktualne-nabory/konkurs-nr-powr030200-ip08-00-dok16/