VIII edycja programu LIDER

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasIŁ ósmy konkurs w Programie LIDER, skierowanym do młodych naukowców.

Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Maksymalne dofinansowanie projektu wynosi 1,2 miliona złotych.

Termin naboru wniosków: 16.01.2017 r. – 17.03.2017 r.

Więcej informacji o Programie, regulamin konkursu wraz z załącznikami dostępne na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:

http://www.ncbr.gov.pl/programy-krajowe/lider/lider-viii-edycja/aktualnosci/art,4707,osmy-konkurs-w-programie-lider.html