Program strategiczny TECHMATSTRATEG w obszarach "Nowoczesne technologie materiałowe"

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło program strategiczny TECHMATSTRATEG w obszarach "Nowoczesne technologie materiałowe". Jego celem jest rozwój wiedzy we wskazanych obszarach, prowadzący do transferu innowacyjnych rozwiązań do otoczenia społeczno-gospodarczego oraz wzrostu międzynarodowej pozycji Polski w badaniach naukowych i pracach rozwojowych w tej dziedzinie.

Zakres tematyczny Programu obejmuje:

I. Technologie materiałów konstrukcyjnych.

II. Technologie materiałów fotonicznych i nanoelektronicznych.

III. Technologie materiałów funkcjonalnych i materiałów o projektowanych właściwościach.

1)      Technologie wytwarzania materiałów (w tym nanomateriałów) magnetycznych do zastosowań przemysłowych, cyfrowych i medycznych.

2)      Technologie wytwarzania bionanomateriałów do zastosowania w biotechnologii, diagnostyce i terapii oraz bioelektronice.

3)      Technologie wytwarzania metalowych (w tym nanokrystalicznych), ceramicznych i polimerowych biomateriałów i biokompozytów na potrzeby protetyki, medycyny regeneracyjnej, inżynierii tkankowej oraz na narzędzia chirurgiczne o zmodyfikowanych warstwach wierzchnich i elementy sprzętu rehabilitacyjnego.

IV. Bezodpadowe technologie materiałowe i technologie biodegradowalnych materiałów inżynierskich.

1)      Synteza bioaktywnych pochodnych polimerów biodegradowalnych.

2)      Technologie wytwarzania biodegradowalnych materiałów polimerowych.

3)      Technologie syntezy gradientowych, biodegradowalnych materiałów funkcjonalnych.

4)      Technologie wytwarzania nowych materiałów ceramicznych i kompozytowych do zastosowania w inżynierii tkankowej, narządowej i protetycznej.

5)      Technologie drukowania 3D termoplastycznych materiałów biodegradowalnych, w tym nanokompozytów.

V. Technologie materiałów dla magazynowania i przesyłu energii.

Aktualnie w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju prowadzone są działania związane z przygotowaniem do wdrażania programu. Ogłoszenie I konkursu planowane jest na II kwartał 2016 roku.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie internetowej: http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/programy_strategiczne/techmatstrateg/techmatstrateg.pdf