Program stypendialny rządu francuskiego przyznawany na pobyt badawczy

Program stypendialny rządu francuskiego (BGF) finansuje i ułatwia odbycie pobytu wybitnym polskim naukowcom (przynajmniej ze stopniem doktora), którzy planują przeprowadzić część badań we Francji.

Stypendium dotyczy wszystkich dziedzin nauki, z wyjątkiem medycyny (młodzi lekarze z zagranicy mogą odbyć staż doskonalący w szpitalu – Les Hôpitaux de Paris).

Przyznane stypendium w wysokości 1 375 € pozwala polskim naukowcom na sfinansowanie jednomiesięcznego pobytu badawczego we Francji, otrzymanie ubezpieczenia zdrowotnego, koszty przejazdu oraz dofinansowania do zakwaterowania. Pobyt naukowy musi zostać zrealizowany między czerwcem a grudniem 2016 roku.

Prezentacja programów stypendialnych, warunki kwalifikowalności oraz aplikacji przedstawione zostały na stronie Instytutu Francuskiego w Polsce.

Aplikacje należy wysłać najpóźniej do 16 maja 2016 r.