Nabór wniosków aplikacyjnych do programów TEAM oraz TEAM-TECH

2 maja 2016 r. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej rozpocznie nabór wniosków aplikacyjnych do programów TEAM oraz TEAM-TECH. Ostateczny termin na złożenie wniosków w konkursie ustalono na 20 czerwca 2016 r.


 

Program TEAM

Celem programu  jest rozwój kadr sektora B+R i wsparcie projektów zespołowych prowadzonych przez wybitnych uczonych z całego świata w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce, pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach, z udziałem partnera zagranicznego.

Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec posiadający co najmniej stopień naukowy doktora oraz doświadczenie naukowe poparte osiągnięciami o międzynarodowym zasięgu, który zamierza zatrudnić w swoim zespole młodych uczonych: studentów, doktorantów lub młodych doktorów.

Zgłaszane projekty powinny trwać do 36 miesięcy. Zaleca się jednocześnie, aby budżet takiego projektu nie przekraczał 3 500 000 zł.

W programie obligatoryjny jest udział co najmniej jednego partnera naukowego z zagranicy.

Dokumenty konkursowe dostępne są na stronie http://www.fnp.org.pl/oferta/team-2/


 

Program TEAM-TECH

Celem programu jest rozwój kadr sektora B+R w projektach zespołowych prowadzonych przez uczonych posiadających wybitne doświadczenie we wdrażaniu wyników prac badawczych do praktyki gospodarczej, bądź w realizowaniu usług badawczych czy obsłudze urządzeń badawczych na rzecz odbiorców biznesowych.

Wnioskodawcą w konkursie może zostać naukowiec posiadający co najmniej stopień naukowy doktora oraz doświadczenie badawcze lub wdrożeniowe poparte osiągnięciami o międzynarodowym zasięgu, który zamierza zatrudnić w swym zespole młodych uczonych: studentów, doktorantów lub młodych doktorów.

W ramach konkursu zgłaszane będą projekty trwające do 36 miesięcy. Zaleca się jednocześnie, aby budżet takiego projektu nie przekroczył 3 500 000 zł.

W przypadku jednostek naukowych realizujących projekty w ramach programu TEAM-TECH obligatoryjny jest udział co najmniej jednego partnera gospodarczego.

Dokumenty konkursowe dostępne są na stronie http://www.fnp.org.pl/oferta/team-tech/