Odszedł prof. dr hab. n. med. Michał Matysiak

Z ogromnym żalem przekazujemy wiadomość o śmierci prof. dr. hab. n. med. Michała Matysiaka - Lekarza z powołania, cenionego Pediatry, oddanego Onkologa i Hematologa dziecięcego, wspaniałego Nauczyciela akademickiego oraz Wychowawcy wielu pokoleń lekarzy.

Profesor związany był z naszą Uczelnią przez 44 lata. Był jej absolwentem. Przez 20 lat kierował Katedrą i Kliniką Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii (2002-2022). 

Pod Jego kierunkiem klinika prowadziła liczne prace naukowo-badawcze w zakresie hematologii i onkologii dziecięcej, uczestnicząc w międzynarodowych programach, a także prowadząc badania dotyczące hematologii oraz leczenia wspomagającego terapię przeciwnowotworową. 

Dzięki wielu inicjatywom podjętym przez Profesora oraz czynnemu udziałowi w szkoleniach wielu lekarzy i pediatrów pacjenci Katedry i Kliniki Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii leczeni byli według najnowszych standardów europejskich i światowych, co znajdowało odbicie w osiąganych wynikach terapii.

Profesor był Członkiem założycielem i Członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Członkiem zarządu Krajowego i Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. 

Z inicjatywy, a następnie pod przewodnictwem Profesora powstała i działała Polska Pediatryczna Grupa ds. Nienowotworowych Chorób Układu Krwiotwórczego, zrzeszająca ośrodki hematologii dziecięcej w kraju i dążąca do poprawy diagnostyki oraz leczenia chorób hematologicznych u dzieci.

Żegnamy Lekarza wielkiego serca, uwielbianego przez najmłodszych pacjentów i cenionego przez ich rodziców, który był uosobieniem bezinteresowności, oddania, ciepła i troski.

Straciliśmy niezwykle skromnego i dobrego Człowieka.

Pozostanie w naszych myślach i sercach.

Rodzinie i Bliskim przekazujemy najszczersze wyrazy współczucia i wsparcia. 

Rektor, Senat, Studenci i cała Społeczność Akademicka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Pogrzeb Pana Profesora odbędzie się 14 marca 2024 r. o godzinie 12.30 w Domu przedpogrzebowym na Cmentarzu Komunalnym Północnym ul. Wóycickiego 14, sala „B”.