Poczet Rektorów

 • Prof. Franciszek Czubalski - fizjologia - 1950-1955
 • Prof. Marcin Kacprzak - higiena i epidemiologia - 1955-1962
 • Prof. Bolesław Górnicki - pediatria - 1962-1972
 • Prof. Szczesny Leszek Zgliczyński - radiologia - 1972-1979
 • Prof. Jerzy Szczerbań - chirurgia - 1980-1981
 • Prof. Jan Nielubowicz - chirurgia - 1981-1986
 • Prof. Bogdan Pruszyński - radiologia - 1986-1990
 • Prof. Tadeusz Tołłoczko - chirurgia - 1990-1996
 • Prof. Andrzej Górski - immunologia - 1996-1999
 • Prof. Janusz Piekarczyk - chirurgia szczękowo-twarzowa - 1999-2005
 • Prof. Leszek Pączek - interna - 2005-2008
 • Prof. Marek Krawczyk - chirurgia - 2008-2012, 2012-2016
 • Prof. Mirosław Wielgoś - ginekologia-położnictwo, perinatologia - 2016-2020
 • Prof. Zbigniew Gaciong - choroby wewnętrzne, nadciśnienie tętnicze - 2020-
Printer Friendly, PDF & Email