O Hippokratesie i nie tylko - wykład na WUM

W Muzeum Historii Medycyny można było posłuchać wykładu, którego głównym bohaterem był najsłynniejszy lekarz starożytności. O Hippokratesie opowiadał prof. Adam Łukaszewicz z Katedry Epigrafiki i Papirologii na Wydziale Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Prelekcja zatytułowana była „Echa starożytności.  Hippokrates, jego przysięga i medycyna  starożytna” i towarzyszyła wystawie czasowej "Vita brevis ars longa". Prof. Łukaszewicz komentował jeden z najsłynniejszych aforyzmów Hippokratesa oraz treść jego przysięgi. Mówił również o medycynie rzymskiej, egipskiej i o innych znanych lekarzach starożytności m.in. Arystotelesie i Imhotepie z Egiptu.

Prelegent i jego dorobek

Prof. Łukaszewicz jest archeologiem i historykiem, badaczem starożytnego Egiptu i świata hellenistyczno-rzymskiego. Należy też do warszawskiego środowiska filologów klasycznych. Związany z Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, uczestniczy od wielu lat w polskich badaniach w Aleksandrii. Kierował polskimi ekspedycjami archeologicznymi w Egipcie, opracowuje i komentuje starożytne teksty źródłowe, wśród nich inskrypcje, papirusy i ostraka. Jest członkiem Institute for Advanced Study w Princeton, członkiem honorowym Stowarzyszenia Historyków Starożytności, należy do Komitetów i Komisji PAN i PAU, do towarzystw naukowych i stowarzyszeń twórczych. Jest autorem ponad 250 publikacji naukowych w różnych językach, w tym kilkunastu książek.

Koncert lutniowy

Po wykładzie odbył się koncert lutniowy zespołu „Luteduo” w składzie Anna Kowalska i Anton Briula. Zagrali muzykę dawną, m.in. utwory Jana Sebastiana Bacha.

Na spotkaniu byli przedstawiciele władz uczelni: prof. Zbigniew Gaciong, rektor; prof. Marek Krawczyk, rektor w latach 2008-2016;  prof. Paweł Włodarski, prorektor ds. umiędzynarodowienia, promocji i rozwoju