Nowy numer MDW

Zapraszamy do lektury nowego numeru Czasopisma Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego „Medycyna Dydaktyka Wychowanie”m

W numerze m.in.:

 • Wywiad z mgr Agnieszką Czarnecką, bibliotekoznawcą, kustoszem, dyrektorem Biblioteki Głównej WUM
 • WUM.PUBLIKACJE, czyli wsparcie uczelnianego sektora nauki
 • Biblioteka uczelniana „od zaplecza”, czyli zadania Oddziału Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
 • Tajniki systemu bibliotecznego
 • Nowoczesne usługi biblioteczne oraz digitalizacja zbiorów WUM
 • Historia Biblioteki Uczelnianej
 • Podręczniki, monografie oraz inne druki zwarte opublikowane przez pracowników WUM w 2023 roku
 • Projekty naukowe na WUM
 • Ambitni studenci WUM i ich droga ku karierze: jak to jest studiować dwa kierunki jednocześnie
 • Stetoskop, czyli informacje z życia naszej uczelni
 • Osiągnięcia naszych klinik
 • Informacje z posiedzeń Senatu WUM

 
Numer opracował zespół redakcyjny w składzie: prof. Dagmara Mirowska-Guzel - redaktor naczelna, dr hab. Anna Staniszewska - zastępca redaktor naczelnej, mgr Marta Ewa Wojtach - sekretarz redakcji, inż. Roman Sergej - skład, grafika/DTP - mgr Andrzej Stepnowski, Michał Teperek, Tomasz Świętoniowski, Marcin Szumowski – zdjęcia.
 
Numer dostępny jest pod linkiem