Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Zmarł prof. Zbigniew Szreniawski

Rektor, Senat, studenci i cała społeczność akademicka

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z wielkim smutkiem przyjęła  
wiadomość o śmierci
w wieku 95 lat
wielkiej Postaci naszej Alma Mater 

prof. dr. hab. n. med. Zbigniewa Szreniawskiego

Profesora zwyczajnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
Dziekana I Wydziału Lekarskiego w latach 1984-87,
Prodziekana tego Wydziału w latach 1981-84,
Kierownika Zakładu Farmakologii Doświadczalnej z lat 1974-1991.

Pan Profesor był Członkiem naszej społeczności akademickiej przez ponad 70 lat -  
był Absolwentem naszej Uczelni z roku 1949, w macierzystej Akademii Medycznej przeszedł wszystkie szczeble kariery naukowej i zawodowej.

Odeszła wielka Postać polskiej medycyny, nieprzeciętny Naukowiec,  
znakomity Dydaktyk,
Nauczyciel akademicki i Wychowawca kilku pokoleń lekarzy, asystentów, docentów  
i profesorów, cieszący się uznaniem współpracowników,
Autor kilkunastu książek i monografii oraz ponad 100 publikacji naukowych.

Żegnamy niezwykle skromnego, uczynnego i życzliwego Człowieka,  
który przez kilkadziesiąt lat z pasją rozwijał polską medycynę i naszą Uczelnię.

Wielkie zaangażowanie i praca Pana Profesora zostały docenione:  
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodami Ministra Zdrowia,  
Medalem za Zasługi dla I Wydziału Lekarskiego oraz Medalem im. dra. Tytusa Chałubińskiego.

Panie Dziekanie, nasza Uczelnia jest Panu Profesorowi wdzięczna za całe dobro,  
jakie przez lata od Pana otrzymywała.

Zachowamy Pana Dziekana we wdzięcznej pamięci.

Rodzinie i Bliskim Pana Profesora
składamy wyrazy głębokiego współczucia

 
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 prof. dr. hab. n. med. Zbigniewa Szreniawskiego

Profesora zwyczajnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
Dziekana I Wydziału Lekarskiego w latach 1984-87,
Prodziekana tego Wydziału w latach 1981-84,
Kierownika Zakładu Farmakologii Doświadczalnej z lat 1974-1991.

 Odszedł doświadczony Dydaktyk, Człowiek cieszący się autorytetem
w środowisku naukowym i  wśród studentów, Autor wielu publikacji.

 Rodzinie i Bliskim
Składamy wyrazy głębokiego współczucia i wsparcia

  Dziekan, Rada Wydziału i cała Społeczność Akademicka
I Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 


 


Z głębokim żalem żegnamy

prof. dr hab. med. Zbigniewa Szreniawskiego

był nie tylko naszym Nauczycielem, ale przede wszystkim Przyjacielem i życzliwym człowiekiem,
na którego zawsze mogliśmy liczyć.
Pracował w pięciu uniwersytetach na czterech kontynentach, wszędzie pozostawiając przyjaciół.

Będzie go nam bardzo brakowało.
Pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci

kierownik, pracownicy i doktoranci
Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej

 


 


Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Pana

prof. dr hab. med. Zbigniewa Szreniawskiego

Bliskim Pana Profesora
 składamy wyrazy głębokiego współczucia 


 Dziekan, Rada Wydziału oraz cała Społeczność Akademicka
II Wydziału Lekarskiego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter