Prof. dr hab. n. farm. Mirosława Goleniewska-Furman
Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w wieku 87 lat

Prof. dr hab. n. farm. Mirosławy Goleniewskiej-Furman

Profesora zwyczajnego związanego z naszą Uczelnią przez ponad 60 lat,
Absolwentki z roku 1952,
Dziekana Wydziału Farmaceutycznego w latach 1981-1986,
Prodziekana tego Wydziału w latach 1975-1981,
Kierownika Katedry i Zakładu Biologii i Botaniki Farmaceutycznej w latach 1973 – 1997,
Przewodniczącej Rektorskiej Komisji ds. Odznaczeń,
Członka Rektorskiej Komisji do spraw Rozwoju Kadry Naukowo-Dydaktycznej
oraz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej.

W Osobie Pani Profesor nasza Uczelnia traci Dydaktyka o wielkim autorytecie,
Wychowawcę wielu pokoleń farmaceutów,
wybitnego Badacza o bogatym dorobku naukowym
i sprawnego Organizatora oddanego pracy na rzecz rozwoju Alma Mater. 

Wielka aktywność i zaangażowanie Pani Profesor były wielokrotnie doceniane na forum krajowym i uczelnianym, poprzez liczne odznaczenia i nagrody:

Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski,
Medal Komisji Edukacji Narodowej,
Nagrody Ministra Zdrowia za działalność dydaktyczną
oraz Nagrody JM Rektora za działalność dydaktyczno-wychowawczą i organizacyjną.

Żegnamy Członka naszej społeczności akademickiej bardzo cenionego i lubianego
przez współpracowników i studentów,
Osobę wielkiego serca i dobroci. 

Pozostanie na zawsze w naszej wdzięcznej pamięci. 

Rodzinie i Bliskim Pani Profesor składamy wyrazy głębokiego współczucia.


Rektor, Senat, Studenci i cała Społeczność Akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego