Polski     English
Kontrast:

Tekst:

Current Size: 87%

Godło Polski

Dr hab. n. med. Marek Pertkiewicz

  

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
jednego z pionierów żywienia klinicznego w Polsce,

wielkiego skromnego Lekarza,
który dobro pacjentów stawiał ponad wszystko

dr hab. n. med. Marka Pertkiewicza

Organizatora i Kierownika Kliniki Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego
Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Żegnamy Absolwenta naszej Uczelni z roku 1971,
który całe zawodowe życie związany był z jej Jednostkami:
Kliniką Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Żywienia I Wydziału Lekarskiego (1972-2005),
a następnie, jako Kierownik, z Kliniką Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego Wydziału Nauki o Zdrowiu,
z której uczynił największym Ośrodkiem Żywienia Pozajelitowego 
w Warunkach Domowych w Europie.

Odszedł wybitny Specjalista chirurgii ogólnej oraz w dziedzinie żywienia pozajelitowego i dojelitowego,
Autor programów kształcenia z zakresu żywienia klinicznego – 
przed i podyplomowego – i techniki zabiegów medycznych.
Współtwórca i wieloletni Prezes
Polskiego Towarzystwa Żywienia Poza i Dojelitowego,
w latach 2008-2011 Przewodniczący Komisji Żywienia Klinicznego i Patologii Metabolicznych Komitetu Patofizjologii Klinicznej Wydziału VI Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk,
Członek Towarzystwa Chirurgów Polskich.

Świat akademicki i polska nauka straciły
wspaniałego Nauczyciela akademickiego, Wychowawcę młodzieży i Naukowca,
Autora i Współautora wielu publikacji naukowych,
wielokrotnie wyróżnianego za osiągnięcia naukowe nagrodami 
Ministra Zdrowia oraz JM Rektora.

Żegnamy Lekarza niezwykle cenionego przez pacjentów,
wyróżnionego przez nich tytułami
„Lekarza Niezwykłego” i „Dobrego Anioła”,
który na zawsze pozostanie wzorem lekarza społecznika,
uosobieniem bezinteresowności, oddania, ciepła i troski o chorych.

Straciliśmy niezwykle skromnego i dobrego Człowieka.
Pozostanie w naszych myślach i sercach.

Żonie Małgorzacie oraz Córkom składamy wyrazy współczucia i wsparcia.

Rektor, Senat, studenci i cała Społeczność akademicka
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

 

 

Warszawski Uniwersytet Medyczny na Facebook
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Instagram
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Youtube
Warszawski Uniwersytet Medyczny na Twitter