Czynności wyborcze przeprowadzone z naruszeniem prawa anulowane

Uczelniana Komisja Wyborcza WUM anulowała czynności wyborcze w wyborach do senatu, wyborach elektorów oraz wyborach rektora WUM, które zostały przeprowadzone w pierwszej połowie 2024 r. z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Decyzja UKW jest następstwem rozstrzygnięcia nadzorczego z dnia 11 czerwca 2024 r., w którym Minister Zdrowia stwierdziła nieważność §49 ust. 2 i ust. 3 Statutu WUM. Minister orzekła, że przepisy Statutu WUM niezgodnie z ustawą wykluczyły z udziału w wyborach ponad 600 członków wspólnoty Uczelni. W stanowisku z dnia 3 lipca 2024 r. Minister Zdrowia wskazała, że wszelkie czynności podjęte z uwzględnieniem nieważnych postanowień Statutu mogą zostać uznane za nieważne. Z tej przyczyny wybory elektorów powinny zostać przeprowadzone ponownie, z uwzględnieniem praw wyborczych wszystkich członków wspólnoty Uczelni.

UKW ustaliła również nowy kalendarz czynności wyborczych. Wybory do senatu zostaną przeprowadzone pomiędzy 5 a 28 sierpnia, wybory elektorów pomiędzy 19 sierpnia a 18 września, natomiast wybory rektora pomiędzy 19 sierpnia a 28 września. Kalendarz umożliwi rozpoczęcie roku akademickiego w sposób niezakłócony.