WIVAM 2024 - Warsaw International Vascular Meeting for Medical and PhD Students

Data wydarzenia
Miejsce
Aula A, Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2a, godz.8.00-18.00
Opis wydarzenia

Wydarzenie ma na celu promocję wiedzy z zakresu chorób naczyń wśród studentów polskich i zagranicznych uczelni medycznych oraz umożliwienie studentom i doktorantom zaprezentowania wyników własnych prac naukowych, dotyczących chorób naczyń. Dodatkowym atutem konferencji będą wykłady zaproszonych ekspertów z zagranicy.

Wydarzenie będzie miało charakter interdyscyplinarny. Aktywny udział wezmą w nim studenci działający w różnych kołach naukowych: angiologicznych, kardiologicznych, chirurgicznych, radiologicznych, jak również przedstawiciele kół naukowych z obszaru badań podstawowych i przedklinicznych oraz studenci i doktoranci zajmującymi się zagadnieniami promocji zdrowia, medycyny prewencyjnej, zagrożeń środowiskowych i medycyny stylu życia.

Podczas kongresu planowane są także warsztaty chirurgii naczyń, zabiegów wewnątrznaczyniowych na symulatorach oraz kursu USG-Doppler tętnic i żył.    
 

Organizator
Studenckie Koło Naukowe Vena, I Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej WUM
Patronat
Rektor WUM