Oświadczenie byłych Rektorów AM w Warszawie/WUM w sprawie wyborów władz Uczelni

Jako byli Rektorzy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (dawniej Akademii Medycznej) z żalem i niepokojem śledzimy ostatnie wydarzenia związane z wyborami władz Uczelni na kolejną kadencję.

W działaniach tych doprowadzono do wykluczenia akademickiego charakteru Uczelni, zapomniano o etosie uniwersyteckim. Nie taką Uczelnią kierowaliśmy przez lata naszej pracy, nie taką Uczelnię, o 215 - letniej tradycji staraliśmy się wznieść na wyżyny uniwersyteckie. Słowa te kierujemy do wszystkich zaangażowanych w ostatnie działania.

Najbliższe, nadzwyczajne posiedzenie Senatu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 13 maja 2024 r. jest ostatnim momentem, kiedy wszyscy zaangażowani w wybory powinni wrócić przede wszystkim do myślenia o dobru Uczelni, gdyż tylko takie przystoi jej przedstawicielom.

Wierzymy, że partykularne interesy nie przeważą nad wagą i znaczeniem w uniwersyteckiej tradycji, możliwości demokratycznego i godnego wyboru Rektora.

Prof. Tadeusz Tołłoczko - rektor kadencji 1990 - 1996

Prof. Andrzej Górski - rektor kadencji 1996 - 1999

Prof. Leszek Pączek - rektor kadencji 2005 – 2008

Prof. Marek Krawczyk - rektor kadencji 2008 - 2016

Prof. Mirosław Wielgoś - rektor kadencji 2016 - 2020