Komunikat WUM z 6 maja 2024 r. 

Zgodnie z obowiązującym prawem, zachowując autonomię WUM, dbając o jego dobre imię oraz postępując zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia z 30 kwietnia 2024 r., będącego organem nadzoru nad Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, w dniu 6 maja 2024 r., wybory na rektora nie mogły się odbyć, gdyż stanowiłoby to naruszenie przepisów prawa.

Podtrzymujemy dotychczasowe stanowisko w sprawie, wskazujące na konieczność wypowiedzenia się przez Senat Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (po ocenie całokształtu okoliczności związanych z kandydaturą, z uwzględnieniem zarówno kwestii formalnych, jak również dobra i wizerunku Uczelni, co do aktualności wskazania kandydata na rektora Uczelni), na posiedzeniu, które zostało zwołane na 13 maja 2024 roku. Komunikat WUM z dnia 2 maja 2024 r. 

„Chcę, abyśmy wrócili na zgodną z prawem drogę procedowania wyborów. WUM to szczególne miejsce, w którym niedopuszczalne są jakiekolwiek zachowania o znamionach mobbingu, bezpodstawnej krytyki czy wywołujących poczucie poniżenia jakich dopatrzyła się Komisja Antymobbingowa w działaniach Pani Profesor Agnieszki Cudnoch-Jędrzejewskiej. Nie takiej postawy oczekujemy od nauczyciela akademickiego. Jesteśmy tu po to, by kształcić nowe pokolenia medyków, którzy w przyszłości będą odpowiadali za zdrowie i życie pacjentów. Dlatego też naszą powinnością jest wyznaczanie najwyższych standardów i praktyk w relacjach międzyludzkich. Wierzę w te wartości i będę ich bronił.

Dziś to stanowisko wsparły stanowczo związki zawodowe organizując manifestację przed rektoratem WUM. Demonstranci również stanowczo sprzeciwiają się temu, co robi Pani profesor Agnieszka Cudnoch- Jędrzejewska w bezpardonowej walce o stanowisko. Społeczność WUM jest zażenowana wojną medialną wywołaną przez Panią Profesor i przekazywaniem wielu nieprawdziwych informacji przez nią i grupę jej zwolenników.

Przypominam, że nakładając zgodnie z przepisami karę dyscyplinarną na profesor Agnieszkę Cudnoch-Jędrzejewską złożyłem rezygnację z ubiegania się o drugą kadencję, aby nie zarzucono, że moje działania są sposobem na wygranie wyborów rektorskich na kadencję 2024-2028. Moje działanie jest brakiem akceptacji dla zachowań niegodnych największej uczelni medycznej w Polsce.

Apeluję do wszystkich członków społeczności akademickiej, w szczególności do Uczelnianej Komisji Wyborczej, o niepodejmowanie kolejnych pochopnych działań, które mogą prowadzić do pogłębienia stanu niepewności prawnej oraz negatywnie wpływają na wizerunek WUM. Podejmijmy wszelkie niezbędne działania w celu przeprowadzenia wyborów w taki sposób, który nie będzie budził jakichkolwiek wątpliwości co do ich ważności, a także legalności wyboru nowego rektora. To najlepiej rozumiany interes naszej Uczelni”– mówi rektor WUM prof. Zbigniew Gaciong.