Dyplomatorium kierunków WNoZ

Data wydarzenia
Miejsce
Aula A i B, Centrum Dydaktyczne WUM, przy ul. Księcia Trojdena 2a w Warszawie; Dyplomatorium rozpocznie się o godz. 10.00. 
Opis wydarzenia

Uroczystość dyplomowania absolwentów Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM: studiów II stopnia na kierunkach pielęgniarstwo
i położnictwo, studiów I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne oraz studiów I i II stopnia na kierunkach dietetyka i zdrowie publiczne.

 

Organizator
Wydział Nauk o Zdrowiu