2nd Interdisciplinary Conference on Drug Sciences, ACCORD 2024

Data wydarzenia
-
Miejsce
Warszawa, Airport Hotel Okęcie
Opis wydarzenia

Celem 2nd Interdisciplinary Conference on Drug Sciences, ACCORD 2024 jest integracja środowisk naukowych i przemysłowych, a tematyka konferencji obejmuje szeroki zakres interdyscyplinarnych badań nad lekiem. Hasło przewodnie ACCORD 2024 brzmi "Pharmaceutical innovations across the borders".

Udział w konferencji będzie okazją do wysłuchania wykładów 14 renomowanych prelegentów z uczelni europejskich, amerykańskich i afrykańskich oraz panelu dyskusyjnego z udziałem zaproszonych ekspertów, przedstawicieli świata nauki i przemysłu.

Na Konferencji wręczona zostanie nagroda im. Profesora Stanisława Binieckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań nad lekiem oraz nagrody dla młodych naukowców za wyróżniające się plakaty. 

Dodatkowe warsztaty

  • Podstawowy Kurs Modelowania Farmakokinetycznego opartego na Fizjologii (Physiologically based pharmacokinetics (PBPK) modelling and simulation): 22 maja
  • Podstawowy Kurs Funkcjonalności Krystalograficznej Bazy Danych Małych Cząsteczek Związków Organicznych (Cambridge Structural Database): 23 maja

Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Rejestracja na konferencję jest już otwarta. Uczestnicy studiów doktoranckich oraz studenci będą mogli skorzystać z obniżonej opłaty konferencyjnej.

Więcej informacji i rejestracja: https://accord.wum.edu.pl/

https://www.facebook.com/ACCORDconference/
https://www.linkedin.com/company/accordd-conference/
https://www.instagram.com/accord_conference/

Organizator
Wydział Farmaceutyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego