Konferencja "Choroby rzadkie w perspektywie Pacjentów, Rodzin, Lekarzy, Opiekunów - model współpracy w ramach WUM"

Data wydarzenia
Miejsce
Dziecięcy Szpital Kliniczny UCK WUM, ul. Żwirki i Wigury 63, sala konferencyjna 301 (poziom -1), godz. 8.00-17.00
Opis wydarzenia

Zapraszamy na konferencję, której celem jest wypracowanie modelu współdziałania w zakresie diagnostyki i leczenia chorób rzadkich pomiędzy WUM a organizacjami pacjenckimi /rodzicielskimi, fundacjami i stowarzyszeniami. 
 
Swoją wiedzą podzielą się specjaliści pracujący klinicznie, diagnostycznie i naukowo, a doświadczeniami przedstawiciele pacjentów i ich rodzin.
 
Konferencja połączona z warsztatami oraz poradami specjalistycznymi jest nieodpłatna.

Program

Patronat
Rektor WUM, Centrum Doskonałości Chorób Rzadkich i Niezdiagnozowanych WUM