VII Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa NEUROTRIP

Data wydarzenia
Miejsce
Auli Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA w Warszawie
Opis wydarzenia

Sympozjum ma na celu przybliżenie studentom uczelni medycznych z całego kraju tematu szeroko pojętej neuroonkologii, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia chirurgicznego glejaków i innych nowotworów ośrodkowego układu nerwowego. W porządku konferencji zaplanowane zostały prezentacje studenckich prac oryginalnych oraz wykłady eksperckie prowadzone przez specjalistów neurochirurgów, neurologów i onkologów. Ponadto, wedle tradycji konferencji, dla uczestników wydarzenia zostaną przygotowane warsztaty praktyczne.

Organizator
SKN przy Klinice Neurochirurgii PIM MSWiA oraz Koło Anatomiczne WUM
Patronat
Rektor WUM