X Kongres Zdrowia Publicznego

Data wydarzenia
-
Miejsce
Centrum Dydaktyczne WUM, godz. 9.00
Opis wydarzenia

Warszawski Uniwersytet Medyczny w dniach 7-8 grudnia 2023 r., po raz dziesiąty współorganizuje Konferencję "Kongres Zdrowia Publicznego", w całości poświęconą aktualnym zagadnieniom zdrowia publicznego w Polsce.

Oprócz paneli dyskusyjnych, Kongres Zdrowia Publicznego stwarza możliwość prezentacji wyników badań własnych oraz uczestnictwa w debatach eksperckich, co przyczynia się do wzbogacenia wiedzy i doświadczenia badaczy. Wydarzenie to stanowi wielowymiarową płaszczyznę dialogu z ekspertami zdrowia publicznego w Polsce. Najlepsze doniesienia naukowe zostaną nagrodzone.

Sesja Naukowa stanowi okazję do spotkania stacjonarnego oraz debaty naukowej, a także zdobycia pierwszych doświadczeń w wystąpieniach naukowych przez młodych naukowców. Dodatkowo, wszyscy uczestnicy Sesji Doniesień Naukowych (prezentacja lub poster) znajdą miejsce w pokongresowym wydawnictwie opatrzonym ISBN, wydanym przez Wydawcę z listy Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Zgłoszenie udziału w sesji naukowej możliwe jest poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie

Planowane jest przeprowadzenie czterech tematycznych sesji naukowych w formie wystąpień ustnych: zdrowie publiczne w erze cyfrowej; współczesne wyzwania zdrowia publicznego; prewencja chorób cywilizacyjnych; środowisko a zdrowie publiczne. 
Prezentację (wraz ze streszczeniem oraz formularzem zgłoszeniowym) należy przesłać do 3 grudnia 2023 r. drogą e-mailową w formie załączników na adres Organizatora: kzp2023@ioz.org.pl. Prezentację należy zapisać w formacie PowerPoint lub pdf.

 
Więcej informacji na stronie Kongresu Zdrowia Publicznego

Organizator
Katedra Zdrowia Publicznego i Środowiskowego WNoZ WUM, Instytut Ochrony Zdrowia
Patronat
Rektor WUM