Sympozjum OpenCardio - Ostra Zatorowość płucna: perspektywy i wyzwania w 2023

Data wydarzenia
Miejsce
Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Ks. Trojdena 2a, 02-109 Warszawa, Aula A i B; godz. 8.30
Opis wydarzenia

Konferencja odbędzie się w ramach projektu “openCARDIO - bank otwartych danych naukowych nt. diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia”, realizowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”. Od opublikowania przed czterema laty ostatnich wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczących zatorowości płucnej mamy do czynienia z ogromnym postępem w jej diagnostyce i leczeniu. W tym czasie opublikowano ważne europejskie i polskie eksperckie dokumenty dotyczące interwencyjnego leczenia ostrej zatorowości płucnej, balonowych plastyk zakrzepowo zatorowego nadciśnienia płucnego i optymalnej opieki po przebytej zatorowości. Listopadowe sympozjum skupi się właśnie na najnowszych osiągnięciach naukowych i współczesnych wyzwaniach diagnostyki i leczenia ostrej zatorowości płucnej oraz jej następstw. 

Więcej informacji, program, rejestracja

Organizator
Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo-Zatorowej WUM
Patronat
Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Z. Gaciong; Sekcja Krążenia Płucnego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego