Ogólnopolska konferencja naukowo-dydaktyczna „Społecznie odpowiedzialni – przykłady dobrych praktyk”

Data wydarzenia
Miejsce
Aula A, Centrum Dydaktyczne WUM, ul. ks. Trojdena 2a. godz. 10:00 (uroczysta inauguracja)
Opis wydarzenia

Konferencja pozwoli na wymianę doświadczeń polskich uczelni w ramach realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych. Tematyka tegorocznego spotkania skupi się na omówieniu dwóch z nich: zapewnieniu wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowego życia oraz promowaniu dobrobyt (cel drugi), a także dobrej jakości edukacji (cel czwarty). Prelegentami będą pełnomocnicy ds. społecznej odpowiedzialności uczelni i członkowie komisji z jednostek realizujących postulaty SOU.

W programie, w części skierowanej do społeczności akademickiej, zaplanowana jest debata, podczas której zaprezentowane zostaną prace autorstwa studentów oraz kadry dydaktycznej. Debata będzie miała formę konkursu, w trakcie którego zostaną wyłonione dwie główne nagrody JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego "Vindex Societatis Responsabilitatis Universitatis" - dla studenta i dla nauczyciela akademickiego.

Wszystkie osoby zainteresowanie zaprezentowaniem swoich prac mają czas na ich zgłoszenie do 1 październik br. Prace można nadsyłać pod adresem: konferencja.sou@wum.edu.pl

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Więcej informacji na stronie konferencji

Program konferencji

Organizator
Pełnomocnik Rektora i Komisja ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni WUM oraz Zakład Podstaw Pielęgniarstwa WNoZ WUM
Patronat
Rektor WUM