Ostateczne wyniki ewaluacji. Mamy trzy razy "A"

W dziedzinie nauk medycznych, nauk farmaceutycznych i nauk o zdrowiu zdobyliśmy kategorie "A". Te wysokie oceny otrzymaliśmy za działalność naukową w latach 2017-2021.

W wyniku ewaluacji poszczególnym dyscyplinom naukowym przyznaje się kategorie naukowe. Może to być: A+, A, B+, B lub C. Od wysokości tych ocen zależy m.in. to, czy na danej uczelni można prowadzić studia o profilu akademickim i nadawać stopnie naukowe.

Ostateczną decyzją Ministra Edukacji i Nauki dyscypliny nauki reprezentowane przez WUM uzyskały kategorię A:

  • Nauki medyczne: A
  • Nauki farmaceutyczne: A
  • Nauki o zdrowiu: A

Wysoka ocena w tych trzech dziedzinach otwiera nam drogę do ubiegania się o status uczelni badawczej oraz wyższe kwoty subwencji.

Kryteria oceny

Ponowna ewaluacja przeprowadzona została na podstawie trzech kryteriów:

  1. Poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności naukowej – oceniany na podstawie artykułów naukowych, monografii, redakcji monografii i autorstwa rozdziałów w monografiach, a także przyznanych patentów na wynalazki.
  2. Efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych – oceniane na podstawie wysokości środków pozyskanych na projekty badawcze w ramach konkursów organizowanych przez instytucje unijne, zagraniczne, NCBR, NCN, ABM. Kryterium uwzględnia również komercjalizację wyników badań lub prac rozwojowych, a także badania realizowane na zlecenie podmiotów spoza sektora szkolnictwa wyższego i nauki.
  3. Wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki – oceniany na podstawie opisów i dowodów potwierdzających związek między prowadzonymi badaniami a zmianą np. w ochronie zdrowia.