Nasza studentka pojedzie na prestiżowe zawody EuroSkills Gdańsk 2023

Za nami finał konkursu WorldSkills Poland w konkurencji „Opieka Zdrowotna”. Podczas trzech dni konkursu sześciu finalistów z całej Polski rozwiązywało zadania dotyczące opieki nad pacjentem w różnych warunkach. Zwyciężyła Magdalena Szymańska, studentka kierunku pielęgniarstwo na WUM. Teraz, jako członkini polskiej reprezentacji, weźmie udział w międzynarodowych zawodach umiejętności branżowych EuroSkills Gdańsk 2023.

WorldSkills Poland to inicjatywa zachęcająca młodych ludzi do podnoszenia swoich umiejętności zawodowych, a także promująca najnowsze rozwiązania w kształceniu i szkoleniu zawodowym. Finał eliminacji WorldSkills Poland w konkurencji „Opieka Zdrowotna” odbył się w dniach 27-29 stycznia br. na terenie Kampusu Ciołka WUM.
- To niezwykłe wydarzenie było w Polsce organizowane po raz pierwszy. Nigdy przedtem młode osoby do 25. roku życia nie miały szansy zmierzyć się w zawodach kompetencyjnych w obszarze opieki zdrowotnej, w których nagrodą jest dołączenie do narodowej reprezentacji EuroSkills - mówi dr Lena Serafin z Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego WUM, ekspert główny WorldSkills Poland w kategorii „Opieka Zdrowotna”.
 
Pierwszym etapem konkursu był test wiedzy z obszaru pielęgniarstwa. Następnie wyłonieni finaliści prezentowali swoje kompetencje w zakresie opieki nad pacjentem w środowisku domowym, w ambulatorium oraz w szpitalu. W pacjenta wcielił się profesjonalny aktor. Opieka była oceniana zarówno w obszarze kompetencji zawodowych, jak również tzw. kompetencji miękkich. Dodatkowym wyzwaniem dla zawodników była konieczność posługiwania się językiem angielskim. Laureatów wyłoniło pięcioosobowe jury. Zwyciężczynią została Magdalena Szymańska, studentka studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo WUM. Na podium stanęły również Angeli Malewska, studentka WUM oraz Julia Tajchreber, studentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Nagrody i wyróżnienia wręczali prof. Zbigniew Gaciong, Rektor WUM i dr hab. Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. 

Organizatorami wydarzenia byli: Fundacja Rozwoju Systemów Edukacji, Warszawski Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Medyczny im. Powstańców Śląskich we Wrocławiu. Finał konkursu został zorganizowany na WUM dzięki zaangażowaniu prof. Pawła Włodarskiego, Prorektora ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz dr hab. Łukasza Czyżewskiego, Prodziekana ds. Pielęgniarstwa, a także dr n. o zdr. Leny Serafin oraz dr n. o zdr. Karoliny Prasek.
 
Zwycięstwo w eliminacjach zapewniło Magdalenie miejsce w grupie zawodników z Polski, którzy w listopadzie wezmą udział w konkursie EuroSkills Gdańsk 2023. To największe w Europie wydarzenie promujące kształcenie zawodowe i doskonalenie umiejętności. W konkursie weźmie udział 600 zawodników z 32 krajów. Będą oni uczestniczyć w ponad 40 konkurencjach. Magdalena powalczy w kategorii „Health & Social Care”. To pierwszy raz w historii zawodów EuroSkills, kiedy nasz kraj będzie reprezentowany w tej konkurencji. Teraz Magdalena weźmie udział w kilkumiesięcznym programie szkoleniowym. Ekspertką odpowiedzialną za przygotowanie zawodniczki do konkursu EuroSkills jest dr Lena Serafin.

W uroczystości wręczania nagród i wyróżnień, która odbyła się 29 stycznia, poza prof. Zbigniewem Gaciongiem i dr hab. Pawłem Poszytkiem, obecni byli także: prof. Paweł Włodarski, Prorektor ds. Umiędzynarodowienia, Promocji i Rozwoju, prof. Mariusz Gujski, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, dr hab. Łukasz Czyżewski, Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ds. Pielęgniarstwa, Zofia Małas, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Anna Dudzińska, Przewodnicząca Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.