UCK WUM: Pierwsze zabiegi ablacji z wykorzystaniem technologii Pulsed Field Ablation

Przeprowadzili je kardiolodzy z UCK WUM u pacjentów z migotaniem przedsionków. Nowatorska technologia PFA skraca czas zabiegu i zmniejsza ryzyko powikłań.

Migotanie przedsionków to najczęściej występująca arytmia serca, które u około 60% pacjentów może dawać objawy w postaci kołatania serca. Jednocześnie związana jest z podwyższonym ryzykiem powikłań zakrzepowo-zatorowych, w tym udarów mózgu. Dotychczas w leczeniu zabiegowym migotania przedsionków (ablacji) wykorzystywano energię prądu o wysokiej częstotliwości tzw. ablację RF lub krioablację balonową. Zaletą stosowania nowatorskiej metody Pulsed Field Ablation jest wybiórcze uszkadzanie komórek serca. Zmniejsza to ryzyko powikłań w postaci uszkodzenia sąsiadujących naczyń, nerwów i narządów klatki piersiowej. Technologia pozwala również znacznie skrócić czas trwania zabiegu z dwóch godzin do kilkudziesięciu minut. I jak podkreśla dr hab. Paweł Balsam, kierownik Oddziału Klinicznego Elektroradiologii UCK WUM, gdzie przeprowadzono zabieg, doniesienia naukowe wskazują, że w okresie rekonwalescencji, która trwa około jednego miesiąca, pacjenci nie odczuwają dolegliwości bólowych w klatce piersiowej.
 
- Dotychczasowe dane dotyczące skuteczności PFA wskazują na podobne wartości do ablacji RF lub krioablacja balonowej oraz podobne odsetki powikłań - dodaje dr hab. Paweł Balsam. - Na ten moment metodę PFA wykorzystujemy u pacjentów z migotaniem przedsionków, ale trwają prace nad stosowaniem jej w innych wskazaniach.
 
Zabiegi z wykorzystaniem PFA zostały przeprowadzone 13 stycznia przez zespół w składzie: dr Piotr Lodziński, dr Michał Peller, dr hab. Michał Marchel, dr hab. Paweł Balsam oraz lek. Cezary Maciejewski w asyście zespołu pielęgniarsko-technicznego: Anna Kawa, Beata Marcjoniak, Anna Grodzicka, Bartłomiej Kuć. Oddział Kliniczny Elektrokardiologii UCK WUM jest częścią I Katedry i Kliniki Kardiologii UCK WUM, którą kieruje prof. Marcin Grabowski.
W ramach przygotowań do zabiegów dr hab. Paweł Balsam oraz dr Piotr Lodziński odbyli szkolenie w Le Clinique Pasteur w Tuluzie we Francji.
 
UCK WUM jest trzecim w Polsce ośrodkiem przeprowadzającym zabiegi ablacji migotania przedsionków metodą elektroporacji. Do tej pory takie zabiegi wykonywane były jedynie w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie - Aninie oraz Samodzielnym Publicznym Szpitalu Kliniczny Nr 4 w Lublinie.