Jak pomóc noworodkowi? Warsztaty praktyczne z zastosowaniem USG i symulacji medycznych

To pierwszy w Polsce tak intensywny kurs poświęcony stanom nagłym w neonatologii. Powstał we współpracy Centrum Symulacji Medycznych i Innowacji WUM oraz Kliniki Neonatologii I Intensywnej Terapii Noworodka WUM. I od razu zgromadził komplet uczestników.

Szkolenie odbyło się w dniach 13-14 stycznia i miało formę warsztatów praktycznych. Pod okiem doświadczonych instruktorów kursanci podnosili kompetencje z zakresu diagnostyki oraz postępowania w sytuacjach nagłych. Takich, w jakich mogliby znaleźć się pełniąc dyżur na oddziale neonatologicznym. 
Program został opracowany na podstawie najlepszych dostępnych standardów i z wykorzystaniem innowacyjnych materiałów i symulacji. Tak, by maksymalnie wykorzystać czas zarówno na zdobywanie wiedzy teoretycznej, trening umiejętności indywidualnych oraz pracę w zespole. Omawiano protokoły postępowania przy różnicowaniu, diagnozie i leczeniu stanów zagrożenia życia w oparciu o aktualne wytyczne polskie i światowe, zgodne z EBM i z wykorzystaniem USG. Uczestnicy szkolili się na specjalnie przygotowanych fantomach do odbarczenia odmy opłucnowej, tamponady, nakłucia płynu w jamie opłucnej, w jamie otrzewnej. Samodzielnie przećwiczyli także protokoły ultrasonograficzne na symulatorze USG, zaś w salach wysokiej wierności odtwarzali kilkanaście scenariuszy sytuacji klinicznych przy użyciu symulatorów medycznych noworodków, diagnostyki USG i innego sprzętu. 
 
Kierownikiem naukowym kursu jest dr Joanna Puskarz-Gąsowska – neonatolog z dużym doświadczeniem w intensywnej terapii, adiunkt w Klinice Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka WUM. Prowadzącymi: dr hab. Renata Bokiniec, dr Joanna Seliga-Siwecka, dr Ariel Płotko oraz dr Agnieszka Kijanka. Szkolenie odbyło się w Centrum Symulacji Medycznych WUM, zlokalizowanym w Centralnym Szpitalu Klinicznym UCK WUM przy ul. Banacha 1a.