Bardzo dobra lokata WUM w najnowszym US News 2022-2023 Best Global Universities Rankings

Zestawienie objęło 2 tys. uczelni z ponad 90 krajów z całego świata. Na 46 polskich szkół wyższych uwzględnionych w rankingu WUM uplasował się wysoko – bo na 10 pozycji.

Ranking US News 2022–2023 Best Global Universities Rankings klasyfikuje uczelnie według 13 wskaźników. Największą wagę mają publikacje i cytowania, międzynarodowa współpraca naukowa oraz prestiż w kraju i na świecie. Dane do rankingu pobierane są z bazy Web of Science.
WUM w klasyfikacji wypadł bardzo dobrze – znalazł się w pierwszej dziesiątce polskich uniwersytetów. Co warto podkreślić, znalazły się w niej jedynie dwie uczelnie medyczne: WUM oraz Wrocławski Uniwersytet Medyczny. Na świecie nasza uczelnia zajmuje 1106 pozycję, 422 w Europie. WUM został też sklasyfikowany w następujących dziedzinach: „Cardiac and Cardiovascular Systems”, „Clinical Medicine”, „Endocrinology and Metabolism”, „Immunology”, „Oncology”, „Pharmacology and Toxicology”. Więcej