Nasi specjaliści wojewódzkimi konsultantami medycznymi

12 stycznia prof. Paweł Łaguna, dr Mariola Pietrzak oraz dr Grażyna Bączek odebrali akty powołania na stanowiska konsultantów medycznych dla województwa mazowieckiego. Wręczył je Wojewoda Mazowiecki Konstanty Radziwiłł.

Prof. Paweł Łaguna, kierownik Katedry i Kliniki Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii UCK WUM został powołany na funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej; dr Mariola Pietrzak z Zakładu Rozwoju Pielęgniarstwa, Nauk Społecznych i Medycznych WUM na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego; dr Grażyna Bączek – p.o. kierownika Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej WUM będzie sprawować kolejną kadencję jako konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego.

W trakcie uroczystości wojewoda przekazał podziękowania prof. Michałowi Matysiakowi z Katedry i Kliniki Onkologii, Hematologii Dziecięcej, Transplantologii Klinicznej i Pediatrii UCK WUM za pełnienie funkcji konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej w latach 2014-2022.

Do zadań konsultantów należy m.in. przeprowadzenie kontroli podmiotów leczniczych w zakresie jakości świadczeń oraz przeprowadzanych kształceń i doskonaleń zawodowych. Rolą konsultantów jest też przygotowanie informacji o zasobach i potrzebach kadrowych w ich specjalizacjach. W województwie mazowieckim powołanych jest ponad stu konsultantów z różnych dziedzin medycyny, farmacji i ochrony zdrowia. Ich kadencja trwa pięć lat. Pełen wykaz, wraz z danymi kontaktowymi, jest dostępny na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, w zakładce Zdrowie.

Fot. Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie