Rok 2022 na WUM

Był to rok trudny, ale z radością możemy powiedzieć, że nasza uczelnia sprostała stawianym przed nią wyzwaniom.

Do niewątpliwych sukcesów WUM można zaliczyć wspaniałą postawę, jaką wykazali się studenci i pracownicy uczelni w obliczu wojny w Ukrainie. Zbiórka żywności, artykułów higienicznych, leków, organizacja miejsc w akademikach, szkolenia dla lekarzy i ratowników medycznych z Ukrainy - to tylko część działań, które podjęliśmy jako społeczność akademicka. Pokazaliśmy, czym jest dobro i bezinteresowność. Oczywiście nie zapomnieliśmy o naszych nadrzędnych celach: kształceniu na najwyższym poziomie oraz prowadzeniu innowacyjnych badań naukowych. O sukcesie mogą świadczyć liczby - w minionym roku mury naszej uczelni opuściło ponad 2000 świetnie wykształconych absolwentów, zaś studia rozpoczęło 3000 maturzystów. Zdobyliśmy granty na realizację kilkudziesięciu projektów badawczych, które – jesteśmy o tym przekonani - w przyszłości przyczynią się do rozwoju medycyny nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Nasi specjaliści przeprowadzili również wiele pionierskich zabiegów, w tym pierwsze w Polsce przeszczepienie wątroby z wykorzystaniem wcześniejszej perfuzji w normotermii. Pracownicy i studenci uczelni otrzymali też wiele prestiżowych nagród i wyróżnień. 

Zachęcamy do obejrzenia podsumowania roku 2022, choć to tylko ułamek tego, co się wydarzyło!