Zdrowie publiczne - jak sprostać aktualnym wyzwaniom?

Dyskutowali o tym eksperci z różnych dziedzin. A wśród nich specjaliści zdrowia publicznego, kardiolodzy, reumatolodzy, pediatrzy, psychiatrzy, epidemiolodzy, farmaceuci, urzędnicy państwowi. Odbyło się siedem sesji na temat najpilniejszych potrzeb w systemie ochrony zdrowia.

Kongres Zdrowia Publicznego 2022 trwał dwa dni. Pierwszego można było posłuchać wykładu inauguracyjnego, prezentacji i debat ekspertów. 

Wykład inauguracyjny pt. „Szlachetne zdrowie!” wygłosił Zbigniew Jagiełło, menedżer, strateg, innowator, przez wiele lat prezes zarządu PKO BP. Przedstawił trzy obszary zdrowia publicznego, które należy rozwijać. - Pierwsza rzecz, to jest profilaktyka i edukacja zdrowotna, tu mam na myśli przede wszystkim edukację w szkołach, bo wtedy wykształcamy w sobie nawyki żywieniowe. Proponuję kumulację środków i tzw. piloty, czyli nie rozdzielamy środków po równo, tylko wybieramy kilka szkół, żeby realizować w nich program zdrowotny, a po kilku latach pokazujemy efekty - mówił Jagiełło. Kolejna sprawa to wydatki na zdrowie. Były prezes PKO BP, podkreślał, że muszą być przejrzyste, bo buduje to zaufanie pacjentów. - Warto wprowadzić program transparentnych wydatków, na początek np. dla wszystkich 58-latków. Trzeba by policzyć, jaką składkę roczną zapłacił każdy 58-latek oraz ile kosztowało jego leczenie w danym roku - i taką informację przesłać pacjentowi. Potem można byłoby to rozszerzać na kolejne roczniki. Ostatni element - to cyfryzacja. Im więcej działań medycznych będzie zcyfryzowanych i dostępnych dla lekarzy oraz pacjentów, tym łatwiejszy stanie się proces leczenia - podkreślił Zbigniew Jagiełło.

Wykład inauguracyjny był wstępem do debat. Pierwszą poprowadził prof. Mariusz Gujski, kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego i Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu  WUM. Debata dotyczyła najbardziej pilnego dziś tematu, czyli kryzysu uchodźczego i jego wpływu na stan zdrowia populacji. Rozmawiano m.in. o sposobach wdrożenia w polskie struktury medyków z Ukrainy. Jak poinformowała Małgorzata Zadrożna z ministerstwa zdrowia, w ministerstwie jest teraz ponad 5 tysięcy wniosków o zgodę na pracę ukraińskich lekarzy i dentystów plus około 2 tys. wniosków pielęgniarek i położnych. Proces ich rozpatrywania trwa długo. Dlatego eksperci proponowali, żeby na razie zatrudniać ukraińskich medyków nawet na niższych stanowiskach niż te, które zajmowali w swoim kraju. Przyspieszy to naukę języka, a przy tym pozwoli im lepiej poznać organizację systemu ochrony zdrowia w Polsce. 

Ciekawie toczyła się również debata na temat epidemiologii chorób zakaźnych i cywilizacyjnych. Brali w niej udział m.in. prof. Alicja Wiercińska-Drapało, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Hepatologii WUM oraz prof. Bolesław Samoliński, kierownik Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych Alergologii i Immunologii WUM. Prof. Wiercińska-Drapało komentowała wzrost zakażeń wirusem HIV. - Do tej pory mieliśmy dość stabilną sytuację, rozpoznawaliśmy około 1200-1300 nowych zakażeń rocznie. Po pandemii ta liczba wzrosła, zwiększyła się też liczba pacjentów, którzy trafiali do nas bardzo późno. Stało się tak, bo pacjenci mieli ograniczony dostęp do diagnostyki i nie zostali zdiagnozowani w czasie pandemii. Zakażenie rozpoznano u nich później i stąd w statystykach notujemy teraz wzrost - wyjaśniła profesor. Problem dostępności poruszył również w swoim wystąpieniu prof. Samoliński. -Najważniejszym wyzwaniem dla każdego systemu opieki zdrowotnej jest dostępność, a z nią mamy dramatycznie złą sytuację, która się znacznie pogorszyła w czasie COVID-19. O dwa lata skróciła się oczekiwana długość życia w naszym kraju - z 82 do 80 lat u kobiet i z 74 do 72 lat u mężczyzn - podkreślił profesor. 

Podczas kongresu rozmawiano również o opiece farmaceutycznej, a eksperci zastanawiali się jak farmaceuci mogą przyczynić się do usprawnienia systemu opieki zdrowotnej. Inna debata dotyczyła psychiatrii i neurologii. Tutaj mieliśmy dwa główne wątki: diagnostyka i leczenie padaczki oraz uzależnienia. O nowoczesnych metodach leczenia uzależnienia od nikotyny u osób z zaburzeniami psychicznymi mówił prof. Marcin Wojnar, kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrycznej WUM. Nie zabrakło też rozmów na temat dostępności do szczepień ochronnych, sytuacji pacjentów z chorobami rzadkimi, a także komunikacji w zdrowiu publicznym. 

W drugim dniu Kongresu przeprowadzona została sesja naukowa. Naukowcy, studenci i doktoranci przedstawili wyniki swoich prac i badań z zakresu zdrowia publicznego.

Wydarzenie odbyło się 9-10 grudnia w Centrum Dydaktycznym WUM, transmitowane było również on-line. 

Organizatorzy: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu WUM, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PIB, Instytut Ochrony Zdrowia, Polskie Stowarzyszenie Naukowe Zagrożenia Cywilizacyjne i Zdrowie Publiczne.

Honorowy patronat JM prof. Zbigniew Gaciong, Rektor WUM