7 mln na projekty naszych naukowców

Środki z Narodowego Centrum Nauki trafią do nich w ramach konkursu OPUS 23 oraz PRELUDIUM 21. Otrzymają je: prof. Magdalena Kucia, prof. Mariusz Ratajczak, prof. Piotr Pruszczyk, lek. Anna Nowak oraz lek. Marcin Jasiński. Projekty, które zrealizują dzięki dofinansowaniu, będą dotyczyć tematyki komórek macierzystych, ostrej zatorowości płucnej, inhibitorów SGLT2 oraz mikrobioty jelitowej.

6 grudnia NCN ogłosiło listę projektów zakwalifikowanych do dofinansowania w 23. edycji konkursu OPUS oraz 21. edycji konkursu PRELUDIUM. OPUS skierowany jest do naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, bez ograniczenia co do stopnia naukowego, wieku lub doświadczenia w prowadzeniu badań. W tej edycji złożono 1983 wnioski, z których wyłoniono 266 zwycięskich. Konkurs PRELUDIUM wspiera rozwój młodych naukowców poprzez umożliwienie im zdobycia doświadczenia w kierowaniu projektem jeszcze przed uzyskaniem stopnia doktora. Na liście tej edycji znalazły się 253 wnioski z 2163 zgłoszonych. 

Laureatami konkursu OPUS są: prof. Magdalena Kucia, kierownik Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej, prof. Mariusz Ratajczak z Laboratorium Medycyny Regeneracyjnej oraz prof. Piotr Pruszczyk z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii z Centrum Diagnostyki i Leczenia Żylnej Choroby Zakrzepowo Zatorowej.

  • Prof. Kucia otrzyma od NCN 2 859 680 zł na projekt pt. „Wpływ "yin i yang" receptorów purynergicznych typu P2X i P1 na przedział krwiotwórczych komórek macierzystych”. Więcej o projekcie
  • Prof. Ratajczak otrzyma 2 674 240 zł na projekt „Nowe spojrzenie na rolę krążącego we krwi obwodowej i ulegającego ekpresji w krwiotwórczych komórkach macierzystych dopełniacza w regulacji hematopoezy”. Więcej o projekcie
  • Prof. Pruszczyk otrzyma 777 750 zł na projekt „Ocena metabolitów L-tryptofanu w osi kynureninowej w relacji do nasilenia stanu zapalnego w ostrej zatorowości płucnej i w zespole po zatorowości płucnej”. WUM jest w tym projekcie liderem, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk – partnerem. Więcej o projekcie

Wśród wniosków z dofinansowaniem w konkursie PRELUDIUM znalazły się dwa autorstwa naukowców z WUM: lek. Anny Nowak z Katedry i Zakładu Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej oraz lek. Marcina Jasińskiego z Katedry i Kliniki Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych UCK WUM. Każdy z naukowców otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 200 tys. zł.

  • Lek. Anna Nowak jest autorką projektu pt. „Farmakogenomika inhibitorów SGLT2 - badanie roli empaglifloziny w epigenetycznej modyfikacji osi niekodujące RNA - sirtuiny - kotransporter sodowoglukozowy-2 po zawale mięśnia sercowego”. Opiekunem projektu jest prof. Marek Postuła. Więcej o projekcie
  • Lek. Marcin Jasiński jest autorem projektu pt.  „Rola mikrobioty jelitowej w patogenezie dyskrazji plazmocytowych”. Opiekunem projektu jest prof. Grzegorz Basak. Więcej o projekcie